top of page

REGISTRÁCIA

TERMÍN PRIHLASOVANIA

Termín prihlásenia na Veľkú cenu Slovenska je sobota 16.03.2024 do 19.00h.

PRIHLASOVANIE

Prihlášky musia byť doručené na oficiálnom FIS ENTRY FORM tlačive emailom na sekretariát pretekov organizátora VCS 2024 na race.office@velkacenaslovenska-fis.org do soboty 16.3.2024 do 18:59h.

Slovenskí pretekári / tímy zasielajú prihlášky na Zväz slovenského lyžovania (ZSL) taktiež do soboty 16.3.2024 do 18:59h. 

Zástupcovia tímov musia potvrdiť prihlášky najneskôr do jednej hodiny pred začiatkom porady trénerov tímov v kancelárii pretekov počas prezentácie uhradením štartovného.

Organizátori môžu akceptovať len prihlášky podané riadne a v rámci stanovených termínov.

Informácie a aktualizácie o evente sú dostupné k stiahnutiu aj na oficiálnej stránke FIS fis-ski.com.

bottom of page